Odgovor na energetske izzive

Projekt JEK2 kot osrednji strateški razvojni projekt pomembno prispeva k razvoju sodobne, zanesljive, varne in okolju prijazne ter v prihodnost usmerjene oskrbe Slovenije z električno energijo. Tako lahko zagotavlja tudi stabilno in konkurenčno ceno te energije. JEK2 je ključen za uresničevanje ciljev podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega sistema proizvodnje električne energije.

Več o projektu JEK2

Ključne prednosti projekta JEK2

Manj onesnaževanja zraka in ohranitev biotske raznovrstnosti

Podpora uvajanju nestanovitnih OVE v omrežje

Napredne tehnologije za varno proizvodnjo

Številna nova visoko kvalificirana delovna mesta

Ugodna in konkurenčna cena elektrike

Spodbujanje celovitega razvoja in napredka na regionalni in nacionalni ravni

Zanesljiva oskrba odjemalcev z električno energijo

Domač vir energije za manjšo uvozno odvisnost

Krepitev stabilnosti elektroenergetskega omrežja

Časovnica

Pogosta vprašanja

Slovenija jedrsko elektrarno potrebuje za učinkovit elektroenergetski prehod in transformacijo v nizkoogljično družbo. Električna energija je energija prihodnosti, saj se njena poraba močno povečuje zaradi digitalizacije, elektro mobilnost in novih tehnologij. Projekcije, ki jih je naredil Eles ali pa tudi MZI kažejo, da bo poraba električne energije v Sloveniji v prihodnje močno naraščala in naj bi po letu 2050 letna poraba presegla 25 TWh, kar je več kot podvojitev glede na sedanjo letno porabo.

Poleg rasti porabe električne energije se v Sloveniji soočamo tudi z relativno visoko starostjo energetskih objektov, ki jih bo v prihodnje treba nadomestiti. Tako se po letu 2033 izklaplja TEŠ, ki trenutno zagotavlja približno tretjino domače proizvodnje, po letu 2043 pa se izteče tudi podaljšana obratovalna doba NEK. Če torej želimo biti na področju električne energije samooskrbni potrebujemo nove zanesljive vire električne energije, saj bomo v nasprotnem primeru več kot 60% električne energije uvažali iz tujine.

Preberite več: Projekt JEK2

Ste v tem odgovoru našli, kar ste iskali? Da / Ne

Jedrske energija ima v primerjavi z ostalimi viri električne energije vrsto prednosti, zaradi česar se številne države po vsem svetu odločajo za gradnjo novih jedrskih elektrarn.

  • Okoljske prednosti: Projekt zaradi minimalnega prostorskega odtisa ohranja naravne površine, habitate in biotsko raznovrstnost, ob tem pa je jedrska energija nizkoogljična, saj skozi celoten življenjski cikel proizvede manj CO2 emisij kot obnovljivi viri električne energije.
  • Ekonomske prednosti: JEK2 bi zagotovil zanesljivo in cenovno dostopno električno energijo, ki bi slovenskemu gospodarstvu in družbi v celoti omogočala nadaljnji razvoj. Poleg tega bi projekt JEK2 v času gradnje na sami lokaciji zagotovil 10.000 novih delovnih mest, v času obratovanja pa več kot 2.000 neposrednih in posrednih delovnih mest.
  • Stabilnost elektroenergetskega sistema: Jedrske elektrarne so ene izmed najzanesljivejših virov električne energije, saj so v primerjavi z obnovljivimi viri električne energije minimalno odvisne od vremenskih razmer. Jedrske elektrarne tako proizvajajo električno energijo pri polni moči 90 – 98 % celotnega časa, zato predstavljajo steber zanesljive oskrbe.

Preberite več: Prednosti in pomen JEK2

Ste v tem odgovoru našli, kar ste iskali? Da / Ne

Projekt JEK2 je trenutno v začetnih fazah načrtovanja. V trenutno veljavnem časovnem načrtu je predvidenih pet let priprav in pet let gradnje elektrarne. Po načrtih bi se torej gradnja lahko pričela leta 2028. Pred pričetkom gradnje pa je potrebno še sprejeti odločitev o izvedbi investicije, saj slednja še ni bila sprejeta.

Preberite več: Časovnica

Ste v tem odgovoru našli, kar ste iskali? Da / Ne

JEK2 načrtujemo poleg obstoječe jedrske elektrarne NEK v Vrbini pri Krškem. Identificirali smo mikro lokacijo, ki se nahaja na zahodni strani ograje  obstoječe NEK. Lokacija je zaradi NEK že sama po sebi primerna in zelo dobro raziskana. Seveda pa bo treba mikro lokacijo zaradi novih spoznanj in tudi novih standardov še enkrat natančno okarakterizirati ter s tem določiti vse potrebne projektne parametre, ki izhajajo iz značilnosti same lokacije. Trenutno se ukvarjamo s podrobnim preučevanjem geoloških in seizmoloških karakteristikah.

Preberite več: Lokacija JEK2

Ste v tem odgovoru našli, kar ste iskali? Da / Ne

Tip elektrarne določa leta 2021 izdano energetsko dovoljenje. Predviden je tlačnovodni tip jedrske elektrarne, kakšen je tudi obstoječi NEK. Razlog za usmeritev v tlačnovodno tehnologijo je v znanju, ki so ga v NEK-u in znanstvenih inštitucijah akumulirali v zadnjih 40 letih tako na področju obratovanja kot tudi na področju upravnega nadzora. Gre za reaktor, ki spada v III. Generacijo, kar pomeni, da izpolnjuje najstrožje varnostne zahteve.

Preberite več: Tehnologija

Ste v tem odgovoru našli, kar ste iskali? Da / Ne

Hvala za vaš odziv

Niste našli odgovora? Pošljite nam vprašanje.

    Gen energiija d.o.o. varstvu vaših osebnih podatkov posveča posebno pozornost in skrb.
    Podrobnejša pravila glede uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov si lahko preberete v Pravilniku o zasebnosti.