Jedrska energija v Sloveniji

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je svoje prve kWh električne energije v sistem oddala leta 1981. V štiridesetih letih delovanja je postala ena najuspešnejših in najvarnejših jedrskih elektrarn na svetu. Redno prejema najvišjo možno oceno za jedrsko varnost in obratovalno pripravljenost svetovnega združenja operaterjev jedrskih elektrarn (WANO). Tudi to je potrditev, da je Slovenija bogata tako z jedrskim znanjem kot z varnostno kulturo in razvito jedrsko infrastrukturo. Slednje je pomembna prednost Slovenije pri načrtovanju in uresničevanju naše energetske prihodnosti.

Slovenija ima dobro razvito jedrsko infrastrukturo

V Sloveniji imamo več kot 70 let izkušenj in ljudi z znanjem, ki razumejo jedrsko tehnologijo. Z razvito jedrsko infrastrukturo ima Slovenija veliko konkurenčno prednost, saj obvladamo tehnologijo, ki bo pomembno prispevala k neodvisnosti od fosilnih virov ter hkrati k zanesljivosti oskrbe in trajnostnem razvoju. Slovenski jedrski strokovnjaki tako doma kot v tujini sodelujejo pri številnih pomembnih industrijskih, razvojnih in raziskovalnih projektih na področju jedrske tehnologije. Slovenija ima vzpostavljen razvejan ekosistem jedrske tehnologije, ki obsega celoten spekter, vse od regulatornih organov do izobraževalnih in raziskovalnih institucij, proizvodnih enot in podpornih storitev ravnanja z radioaktivnimi odpadki.