Prednosti in pomen JEK2

Projekt JEK2 je med ključnimi ukrepi za pospešitev uresničitve cilja podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema, ki hkrati prispeva tudi k znižanju energetske uvozne odvisnosti Slovenije. Za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo je nujen in izvedljiv projekt, ki ustrezno odgovarja na ključne izzive energetske trileme.

Prednosti

Podnebje, okolje in prostor

Projekt JEK2 je med ključnimi ukrepi za pospešitev uresničitve cilja podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema, ki hkrati prispeva tudi k znižanju energetske uvozne odvisnosti Slovenije. Izpusti toplogrednih plinov skozi celoten življenjski cikel objekta JEK2 bodo med najnižjimi v primerjavi z drugimi viri energije, tudi obnovljivimi viri. To pomembno prispeva k zmanjšanju izpustov CO2 na nacionalni ravni.

Podnebje, okolje in prostor

Prednosti

Pozitivni gospodarski učinki

Projekt prinaša kvalitetna in stabilna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, poslovne priložnosti za slovenska podjetja iz različnih gospodarskih panog in multiplikativen učinek na BDP.

Pozitivni gospodarski učinki

Prednosti

Zanesljiva in varna oskrba

Za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo je nujen in izvedljiv projekt, ki ustrezno odgovarja na ključne izzive energetske trileme. Zanesljivo in od vremena neodvisno obratovanje JEK2 bo močna opora večanju deleža obnovljivih virov energije in s tem prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo. Jedrske elektrarne kot zanesljiv in obsežen vir nizkoogljične električne energije so tudi idealen vir za proizvodnjo vodika in sintetičnih goriv.

Zanesljiva in varna oskrba