Pozitivni gospodarski učinki

Projekt prinaša kvalitetna in stabilna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, poslovne priložnosti za slovenska podjetja iz različnih gospodarskih panog in multiplikativen učinek na BDP.

Visoko kvalificirana delovna mesta

Kvalitetna in stabilna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo za današnje in prihodnje generacije. Na lokaciji skupno več kot 10.000 novih delovnih mest v času gradnje in več kot 2.000 neposrednih in posrednih delovnih mest v času obratovanja.

Gre za široko paleto dejavnosti z vplivom na celotno gospodarstvo:

od različnih inženirskih, gradbenih, infrastrukturnih, tehničnih in servisnih storitev, do gostinskih in različnih ostalih podjetniških dejavnosti, pa tudi izobraževalnih, zdravstvenih, kulturnih ter drugih javnih in zasebnih storitev.

Sodelovanje slovenskega gospodarstva

Projekt JEK2 prinaša poslovne priložnosti za slovensko gradbeno industrijo, inženiring, strojno in elektro montažo in številne druge gospodarske panoge.

Multiplikativni učinki na BDP

  • Vsak vložen evro bo med obratovanjem JEK2 ustvaril do 4 dodatne evre.
  • Kumulativna rast vrednosti BDP med gradnjo: 8 %.
  • Povečanje vrednosti BDP v 60 letih obratovanja JEK2 za 3,2 %.