Časovnica

Ministrstvo za infrastrukturo je julija 2021 Skupini GEN podelilo energetsko dovoljenje za projekt JEK2. Ta pomemben mejnik pomeni začetek upravnih postopkov, hkrati pa se lahko o projektu začne javna razprava.

S pobudo za sprejetje državnega prostorskega načrta (DPN) se začenja postopek umeščanja v prostor. Skupina GEN bo v vseh fazah projekta sodelovala in razvijala konstruktivne pogovore z zainteresiranimi deležniki ter tako skrbela za transparentnost in vključevanje javnosti v projekt. Projekt JEK2 je trenutno v začetni fazi, pri tem pa še ni bila sprejeta dokončna odločitev o njegovi izvedbi. V skladu s časovnico je odločitev o izvedbi predvidena po prejemu ponudb potencialnih dobaviteljev. Takrat bosta tudi razgrnjeni vrednost projekta in finančna konstrukcija. Odločitev o izvedbi projekta naj bi bila po predvidevanjih sprejeta v letu 2027, ko bo znanih več podrobnosti o projektu.

2020 - 2021 Faza 1

Priprava in strateško odločanje

  • Sprejem NEPN (vključuje JEK2)
  • Sprejem dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050 (vključuje JEK2)
  • Izdaja energetskega dovoljenja s strani MZI
JEK2 Keyvisual
2022 - 2024 Faza 2

Izbira in potrjevanje lokacije

  • Gradivo za pobudo za DPN oddano na MZI
  • Objava pobude za začetek DPN
  • Celovita presoja vplivov na okolje, priprava okoljskega poročila
  • Razpis za izbor dobavitelja
  • Potrditev lokacije (sprejem Uredbe o DPN)
2025 - 2026 Faza 3

Odločanje o investiciji

2027 - 2033 Faza 4

Gradnja

2034 Faza 5

Obratovanje