Publikacije in poročila

Publikacije

Brošura Vizija 3+1

Vizija Skupine GEN ponuja ključ do razogljičenja slovenske elektroenergetike. Slovenija lahko z nizkoogljičnimi viri energije v obstoječem in načrtovanem prihodnjem okrepljenem proizvodnem portfelju Skupine GEN do leta 2035 razogljiči celotno slovensko proizvodnjo elektrike in hkrati zadovolji potrebe po električni energiji, ki se bodo skladno z elektroenergetskimi bilancami do leta 2050 vsaj podvojile.

Prenesi gradivo

Kvartalna poročila

S Kvartalnimi poročili o projektu JEK2 redno informiramo splošno in zainteresirano javnost. Poročilo obravnava in povzema ključne aktivnosti projekta JEK2 in se objavi ob zaključku vsakega četrtletja.

Kvartalno poročilo o projektu JEK2 (X-XII 2022 / 4)
Kvartalno poročilo o projektu JEK2 (VII-IX 2022 / 3)
Kvartalno poročilo o projektu JEK2 (IV-VI 2022 / 2)
Kvartalno poročilo o projektu JEK2 (I-III 2022 / 1)