Publikacije in poročila

Publikacije

Brošura Vizija 3+1

Vizija Skupine GEN ponuja ključ do razogljičenja slovenske elektroenergetike. Slovenija lahko z nizkoogljičnimi viri energije v obstoječem in načrtovanem prihodnjem okrepljenem proizvodnem portfelju Skupine GEN do leta 2035 razogljiči celotno slovensko proizvodnjo elektrike in hkrati zadovolji potrebe po električni energiji, ki se bodo skladno z elektroenergetskimi bilancami do leta 2050 vsaj podvojile.

Prenesi gradivo

Brošura JEK2

Z izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (projekt JEK2) lahko uresničimo prehod v nizkoogljično družbo. JEK2 je del vizije 3 + 1, v kateri s kombinacijo treh nizkoogljičnih virov energije (jedrske, hidro in sončne energije) zagotavljamo stabilen, cenovno konkurenčen in nizkoogljičen sistem električne energije prihodnosti za Slovenijo in širšo regijo. Zaradi pričakovanega povečanja potreb po električni energiji, opustitve rabe fosilnih virov in stalnega povečevanja deleža razpršenih obnovljivih virov v Sloveniji, ki za svoje delovanje v omrežju potrebujejo podporo stabilnega proizvodnega objekta, je JEK2 kot zanesljiv temelj sistema električne energije še toliko bolj nujen.

Prenesi brošuro

Kvartalna poročila

S Kvartalnimi poročili o projektu JEK2 redno informiramo splošno in zainteresirano javnost. Poročilo obravnava in povzema ključne aktivnosti projekta JEK2 in se objavi ob zaključku vsakega četrtletja.

Kvartalno poročilo o projektu JEK2 (VII-IX 2022 / 3)
Kvartalno poročilo o projektu JEK2 (IV-VI 2022 / 2)
Kvartalno poročilo o projektu JEK2 (I-III 2022 / 1)