Tehnologija

Za JEK2 je predviden tlačnovodni (PWR) tip jedrske elektrarne, kakršen je tudi obstoječi NEK. Razlog za usmeritev v tlačnovodno tehnologijo je v znanju in izkušnjah, ki so jih v NEK in znanstvenih inštitucijah akumulirali v zadnjih 40 letih tako na področju obratovanja kot tudi na področju upravnega nadzora.

Gre za reaktor, ki spada v 3. generacijo, kar pomeni, da izpolnjuje najvišje varnostne zahteve. Statistika po svetu kaže, da gre za najbolj razširjen tip reaktorja, ki ima globalno najboljše varnostne izkušnje in je na trgu v smislu komercialne dobavljivosti tudi najbolj dosegljiv. Govorimo o preverjenih tehnologijah z referenčnimi izvedbami. Več o elektrarnah po svetu na povezavi.

3D model PWR elektrarne

Na svetu obratuje več različnih tipov jedrskih elektrarn, ki se razlikujejo glede na hladilo, ki odvaja toploto iz reaktorja. Hladilo je lahko navadna voda, težka voda, plin ali staljena kovina. Jedrske elektrarne, hlajene z navadno vodo, se imenujejo lahkovodne (LWR – Light Water Reactor). Delimo jih na tlačnovodne (PWR – Pressurized Water Reactor) in vrelovodne (BWR – Boiling Water Reactor), glede na to, ali voda v reaktorju vre ali ne.

Vabljeni, da na spodnji povezavi raziščete interaktivni 3D model PWR elektrarne.

3D model

Prednosti tlačnovodnih reaktorjev so predvsem:

Visoka stopnja zanesljivosti in razpoložljivosti, saj 92 % ur v letu deluje na polni moči

80 % vseh novih jedrskih elektrarn na svetu je tlačnovodnih (PWR)

Preverjena in komercialno dobavljiva tehnologija

Velika robustnost in pasivna varnost sistema reaktorjev 3. generacije

Izpolnjevanje najvišjih svetovnih standardov gradnje