Tehnologija

Glede na leta 2021 izdano energetsko dovoljenje, sprejeto za našo lokacijo, je predviden tlačnovodni tip jedrske elektrarne, kakšen je tudi obstoječi NEK. Razlog za usmeritev v tlačnovodno tehnologijo je v znanju, ki so ga v NEK in znanstvenih inštitucijah akumulirali v zadnjih 40 letih tako na področju obratovanja kot tudi na področju upravnega nadzora.

Gre za reaktor, ki spada v 3. generacijo, kar pomeni, da izpolnjuje najvišje varnostne zahteve. Statistika po svetu kaže, da gre za najbolj razširjen tip reaktorja, ki ima globalno najboljše varnostne izkušnje in je na trgu v smislu komercialne dobavljivosti tudi najbolj dosegljiv. Govorimo o preverjenih tehnologijah z referenčnimi izvedbami.

Prednosti tlačnovodnih reaktorjev so predvsem:

Visoka stopnja zanesljivosti in razpoložljivosti, saj 92 % ur v letu deluje na polni moči

80 % vseh novih jedrskih elektrarn na svetu je tlačnovodnih (PWR)

Preverjena in komercialno dobavljiva tehnologija

Velika robustnost in pasivna varnost sistema reaktorjev 3. generacije

Izpolnjevanje najvišjih svetovnih standardov gradnje