Mejniki projekta

S pobudo za sprejetje državnega prostorskega načrta (DPN) se bo začel postopek umeščanja v prostor. Skupina GEN bo v vseh fazah projekta sodelovala in razvijala konstruktivne pogovore z zainteresiranimi deležniki ter tako skrbela za transparentnost in vključevanje javnosti v projekt.

FAZA 1

Priprava in strateško odločanje

 • Razprava o nacionalni energetski strategiji;
 • Sodelovanje s pristojnimi ministrstvi;
 • Priprava podlag za ustrezno umestitev in argumentacijo za izgradnjo.

 

FAZA 2

Prostorsko umeščanje

 • Postopek pridobivanja DPN;
 • Odločitev o finančni konstrukciji in poslovnem modelu;
 • Strokovni dialog s potencialnimi dobavitelji in izbor dobavitelja;
 • Vzpostavitev projektne organizacije JEK2.
FAZA 3

Priprave na gradnjo

 • Jedrsko licenciranje in pridobitev gradbenega dovoljenja;
 • Pripravljalna dela;
 • Pogajanja z dobavitelji;
 • Odločanje o investiciji s strani pristojnih organov;
 • Sklenitev pogodbe z glavnim dobaviteljem;
 • Naročanje glavnih komponent JEK2.
FAZA 4

Gradnja

 • Gradnja JEK2;
 • Strojna dela, električna dela ter instrumentacija ter nadzor (I&C);
 • Usposabljanje osebja za obratovanje in vzdrževanje elektrarne;
 • Izdelava obratovalnih in vzdrževalnih programov in postopkov;
 • Transport opreme na lokacijo;
 • Objekti na gradbišču;
 • Logistika gradnje vključno z lokacijami postavitve težkih žerjavov, mobilnih dvigal;
 • Lokacije in velikost pomožnih skladiščnih objektov (skladišča za materiale in orodje, delavnice, proizvodne dvorane, peskalnice;
 • Lokacije in velikost pomožnih gradbiščnih objektov (pisarne, objekti izvajalcev);
 • Nastanitev delavcev na/ob gradbišču;
 • Infrastrukturne ureditve.
FAZA 5

Obratovanje

 • Prejem in vlaganje prvega jedrskega goriv;
 • Poskusno obratovanje;
 • Komercialno obratovanje.