Faze projekta

S pobudo za sprejetje državnega prostorskega načrta (DPN) se bo začel postopek umeščanja v prostor. Skupina GEN bo v vseh fazah projekta sodelovala in razvijala konstruktivne pogovore z zainteresiranimi deležniki ter tako skrbela za transparentnost in vključevanje javnosti v projekt.

FAZA 1

Priprava in strateško odločanje

FAZA 2

Prostorsko umeščanje

  • Postopek pridobivanja DPN
  • Odločitev o finančni konstrukciji in poslovnem modelu
  • Strokovni dialog s potencialnimi dobavitelji in izbor dobavitelja
FAZA 3

Priprave na gradnjo

  • Jedrsko licenciranje in pridobitev gradbenega dovoljenja
  • Pripravljalna dela
FAZA 4

Gradnja

FAZA 5

Obratovanje