Projekt JEK2

Projekt JEK2 kot osrednji strateški razvojni projekt pomembno prispeva k razvoju sodobne, zanesljive, varne in okolju prijazne ter v prihodnost usmerjene oskrbe Slovenije z električno energijo. Tako lahko zagotavlja tudi stabilno in konkurenčno ceno te energije. JEK2 je ključen za uresničevanje ciljev podnebne nevtralnosti in razogljičenja slovenskega sistema proizvodnje električne energije.

JEK2 je ključni steber naše vizije 3+1

Z izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (projekt JEK2) lahko uresničimo prehod v nizkoogljično družbo. JEK2 je del vizije 3+1, v kateri s kombinacijo treh nizkoogljičnih virov energije (jedrske, hidro in sončne energije) zagotavljamo stabilen, cenovno konkurenčen in nizkoogljičen sistem električne energije prihodnosti za Slovenijo in širšo regijo.

 

JEK2 je temelj nizkoogljične prihodnosti Slovenije

V Skupini GEN smo opravili raznovrstne študije in analize, ki dokazujejo, da je JEK2 nujen za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo. Vse dosedanje analize kažejo, da je projekt ekonomsko upravičen in realno izvedljiv.  Zaradi pričakovanega povečanja potreb po električni energiji, opustitve rabe fosilnih virov in stalnega povečevanja deleža razpršenih obnovljivih virov v Sloveniji, ki za svoje delovanje v omrežju potrebujejo podporo stabilnega proizvodnega objekta, je JEK2 kot zanesljiv temelj sistema električne energije še toliko bolj nujen.

V Sloveniji bomo v naslednjih 30 letih potrebovali več kot 10 TWh dodatne električne energije, da bi nadomestili fosilne vire energije in zaradi obsežnih ukrepov učinkovite rabe energije, ki pomenijo elektrifikacijo dodatnih segmentov in rast nove rabe električne energije.

 

Dolgoročna naložba z življenjsko dobo več kot 60 let

JEK2 je dolgoročen in medgeneracijski projekt, ki bo prispeval h kakovosti oskrbe z elektriko v Sloveniji dolga desetletja. Višino investicijskih vlaganj za izgradnjo JEK2 bo mogoče opredeliti ob zaključku izbora dobaviteljev in zaprtju finančne konstrukcije. Primerljivi projekti po svetu so bili zgrajeni po cenah med 4.200 – 5.700 EUR/kW – cena zajema vse stroške razen stroškov financiranja. Projekt JEK2 je dolgoročna naložba v sodobno jedrsko elektrarno z obratovalno dobo več kot 60 let, ki se po izračunih, mednarodnih izkušnjah in izkušnjah z zdajšnjo NEK povrne v 20 letih. Predvsem pa bo nova jedrska elektrarna dolga desetletja zagotavlja zanesljivo oskrbo z nizkoogljično električno energijo po stabilni in predvidljivi ceni, s čimer bo spodbujala gospodarski in družbeni razvoj ter povečevala kakovost življenja vseh prebivalcev Slovenije.